Bujesily


Bujesily, jedna z malebných vesniček situovaných v nejsevernější části Rokycanska, se nachází v překrásném okolí řeky Berounky. Ta zde také tvoří  přirozenou hranici části jejich katastru.  Východní stranu obce  pak lemuje údolí Radnického potoka, zbývající část hranice  tvoří linie kopírující bývalé rozdělení pozemků. Pro svou neobyčejnou krásu byla zdejší krajina vyhlášena  přírodním parkem „Horní Berounka“ a také se stala, nejen v letních měsících,  vyhledávanou turistickou oblastí. Hojně jsou přitom využívány, mimo jiné, i tři základny dětské rekreace situované na břehu řeky Berounky.

První písemné zmínky o Bujesilech, dle kroniky "vsi lidí vládnoucích svými bujnými silami", pocházejí z let 1227 a 1228 a dokladují jejich příslušnost ke klášteru sv. Jiří. Je však pravděpodobné, že  byly založeny  již mnohem dříve.

Největší proměny a modernizaci,  tak jako všechna města i obce, zaznamenaly Bujesily v době nedávno minulé a za současnosti, kdy se tvář obce z původní podoby změnila k nepoznání. Vyrostly zde nové stavby a zařízení, přestavěna byla i většina domků a ves se postupně měnila až do  podoby v jaké ji známe dnes.

Jste - li milovníky klidu a krásné přírody, dovolujeme si Vás pozvat k návštěvě nádherného údolí řeky Berounky i naší obce, která s ním bezprostředně sousedí.


Základní údaje

Obec: Bujesily Zdrav. zařízení: ne
Sídlo: Bujesily 1 IČ: 00479713
Obyvatelstvo: 59 Policie: ne
Výměra: 630ha Železnice: ne
Obyv. v prod. věku: Vodovod: ano
Pošta: ne Kanalizace: ano
Škola: ne Plyn: ne
Předmět činnosti: obec
Orgány sdružení:

Aktuálně

Nové dokumenty ke stažení

Vyvěšeno Název souboru Velikost
22.11.17 Návrh programu valné hromady konané 12.12. 2017 185.1 kB
07.11.17 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 6/2017 22 kB
07.11.17 Opatření obecné povahy 274.2 kB
26.09.17 POZVÁNKA NA ÚVODNÍ SETKÁNÍ K 3. ETAPĚ KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ROKYCANSKU 139.4 kB
26.09.17 Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 24.3 kB

Nejnovější články