Archiv dokumentů úřední desky

Nacházíte se v archivu sekce "úřední deska" a nalezenete zde všechny dokumenty, které byly po 16 dnech sejmuty z úřední desky.

Vyvěšeno Název souboru Velikost Sejmuto
02.06.20 AUKČNÍ VYHLÁŠKA č. SKUP/RO/2008/0500 173.9 kB
12.05.20 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 2/2020 257.5 kB
12.05.20 Prodej obecního pozemku 465.8 kB
12.05.20 Svoz nebezpečného odpadu a zpětného odběru 18.7.2020 1009.3 kB
28.04.20 Veřejná vyhláška Finančního úřadu pro Plzeňský kraj 65.9 kB
07.04.20 Zápis do 1. ročníku základního vzdělávaní pro školní rok 2020/2021 357.2 kB
07.04.20 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 289.8 kB
03.03.20 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikací 400.7 kB
19.02.20 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 1/2020 71.1 kB
28.01.20 Rozpočet MR na rok 2020 50.3 kB
14.01.20 Město Rokycany, odbor dopravy- VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikací 405.7 kB
10.12.19 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy MZE č.j. 63920/2019-MZE-16212 234.2 kB
26.11.19 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 6/2019 253 kB
01.10.19 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 5/2019 254.5 kB
03.09.19 Rozhodnutí povolení kácení stromů 205 kB
13.08.19 Oznámení o zahájení správního řízení 58/2019 198.8 kB
06.08.19 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 4/2019 253.3 kB
04.06.19 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 3/2019 254.3 kB
07.05.19 Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu 250.4 kB
29.04.19 Veřejná vyhláška Finančního úřadu pro Plzeňský kraj 80.2 kB
09.04.19 Jmenování zapisovatele okrskové volební komise 536.5 kB
09.04.19 Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků 539.9 kB
09.04.19 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy MZE 1285.5 kB 31.12.20
19.03.19 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 2/2019 405.2 kB
12.02.19 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 1/2019 253.8 kB
15.01.19 Veřejná vyhláška PK o vydání Aktualizace č.4 Zásad územního rozvoje PK 1367 kB
15.01.19 Návrh rozpočtu MR Radnicko 2019 414.3 kB
27.11.18 Příloha č. 2 vyhlášky č. 101/1996 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o opatřeních k ochraně lesa a vzor služebního odznaku a vzor průkazu lesní stráže, ve znění pozdějších předpisů 102.2 kB
27.11.18 Výzva vlastníkům lesa listopad 2018 118.5 kB
21.11.18 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 8/2018 253.8 kB
20.11.18 Sběr cibulek sněženky předjarní, oznámení o zahájení řízení o výjimce ze zákazů u zvláště chráněných druhů rostlin 144.6 kB
23.10.18 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 7/2018 253.9 kB
21.10.18 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 6/2018 254.1 kB
18.09.18 Oznámení o době a místě konání voleb do Senátu Parlamentu České republiky 316.6 kB
18.09.18 Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev obcí 249.4 kB
18.09.18 Veřejná vyhláška PK o vydání Aktualizace č.2 Zásad územního rozvoje PK 1385 kB
11.09.18 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 5/2018 253.9 kB
04.09.18 Veřejná vyhláška o veřejném projednání Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje PK a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 4 Záasad územního rozvoje PK na udržitelný rozvoj území 1706.3 kB 31.10.20
21.08.18 Jmenování zapisovatele okrskové volební komise pro volby do zastupitelstva obce 540.5 kB
14.08.18 Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Senátu Parlamentu ČR 539.9 kB
31.07.18 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise 511.2 kB
12.07.18 Oznámení o počtu a sídle volebních obvodů 390.2 kB
21.06.18 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 4/2018 257 kB
05.06.18 Návrh na Střednědobý výhled MR 367.9 kB
05.06.18 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu DSO pro MR 389.5 kB
05.06.18 Zprávu auditora pro MR 2782.2 kB
05.06.18 Návrh na Střednědobý výhled MR 331 kB
15.05.18 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 3/2018 257.9 kB
08.05.18 Prodej obecního pozemku 434.5 kB
01.05.18 DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2018 - vyhláška 80 kB
03.04.18 Svozy popelnic 2018 90.3 kB 31.12.20
03.04.18 Oznámení o konání veřejného projednání o upraveném a posouzeném návrhu Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje 1717.7 kB
22.03.18 Výzva k důslednému plnění opatření v ochraně lesa 2130.5 kB
20.02.18 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 2/2018 21.9 kB
06.02.18 Veřejná vyhláška KUPK - aktualizace č.4 1374.1 kB
16.01.18 Rozpočet Mikroregionu Radnicko pro rok 2018 - návrh 28.3 kB
02.01.18 Zápis zastupitelstva č. 7/2017 45.9 kB
27.12.17 Oznámení o době a místě konání volby prezidenta České republiky 16.7 kB
27.12.17 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 1/2018 21.8 kB
27.12.17 Zápis zastupitelstva č. 7/2017 45.9 kB
28.11.17 Jmenování zapisovatele okrskové volební komise pro volby prezidenta 159.3 kB
28.11.17 Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků pro volby prezidenta 159 kB
28.11.17 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 7/2017 21.9 kB
28.11.17 Zápis zastupitelstva č. 6/2017 49.5 kB
22.11.17 Návrh programu valné hromady konané 12.12. 2017 185.1 kB
07.11.17 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 6/2017 22 kB
07.11.17 Opatření obecné povahy 274.2 kB
26.09.17 POZVÁNKA NA ÚVODNÍ SETKÁNÍ K 3. ETAPĚ KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ROKYCANSKU 139.4 kB
26.09.17 Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 24.3 kB
19.09.17 Zápis zastupitelstva č. 5/2017 51.8 kB
19.09.17 Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství - návr opatření obecné povahy 222.9 kB
05.09.17 Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků, jmenování zapisovatele okrskové volební komise 581 kB
29.08.17 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 5/2017 21.8 kB
29.08.17 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise 357.5 kB
27.06.17 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 2944.6 kB
27.06.17 Zápis zastupitelstva č. 4/2017 51.4 kB
06.06.17 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 4/2017 22.1 kB
06.06.17 Účetní závěrka - závěrečný účet xls 26.5 kB
06.06.17 Účetní závěrka - sestava FENIX 177.3 kB
30.05.17 Závěrečný účet obce za rok 2016 601.1 kB
23.05.17 Zápis zastupitelstva č. 3/2017 47.3 kB
23.05.17 Dražební vyhláška 264.4 kB
16.05.17 Opis rozpočtového opatření Obce Bujesily č.2 592 kB
16.05.17 Veřejná vyhláška - návrh Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje a Vyhodnocení vlivů této Aktualizace na udržitelný rozvoj území 2399 kB
16.05.17 Návrh závěrečného účtu Mikroregionu Radnicko za rok 2016 43.9 kB
02.05.17 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 3/2017 21.8 kB
02.05.17 Veřejná vyhláška - zpřístupnění k nahlédnutí hromadného předpisu 65.7 kB
25.04.17 Zápis zastupitelstva č. 2/2017 52.3 kB
18.04.17 Zdvojení stávajícího vedení V430 Hradec – Chrást -- veřejné projednání 420.1 kB
04.04.17 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 2/2017 21.8 kB
29.03.17 Zveřejnění posudku o vlivech záměru "Zdvojení stávajícího vedení V430 Hradec - Chrást" na životní prostředí 844.9 kB
28.03.17 NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY - Ukončení mimořádných veterinárních opatření 215.3 kB
21.03.17 NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY 211.7 kB
21.03.17 Oznámení o zahájení řízení KUPK OZP 359.4 kB
23.02.17 NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY - ptačí chřipka Bohy 389.1 kB
21.02.17 Opatření obecné povahy - bobr evropský 3938.4 kB
02.02.17 Zápis zastupitelstva č. 1/2017 56.3 kB
31.01.17 Vyrozumění a výzva Krajského soudu, ve věci dotčených práv a povinností vydáním opatření obecné povahy 416.4 kB
17.01.17 KUPK OŽP - vyhláška, návrh obecné povahy 3938.1 kB
17.01.17 Návrh rozpočtu Mikroregionu Radnicko pro rok 2017 72.2 kB
11.01.17 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 1/2017 21.9 kB
20.12.16 Zápis zastupitelstva č. 8/2016 46.2 kB
20.12.16 Zveřejnění dokumentace ke "Zdvojení stávajícího vedení V430 Hradec - Chrást"" 167.8 kB
29.11.16 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 8/2016 21.8 kB
22.11.16 Rozpočet obce Bujesily na rok 2017 137.5 kB
22.11.16 Zápis zastupitelstva č. 7/2016 53.4 kB
08.11.16 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 7/2016 22 kB
11.10.16 Opis výsledku hlasování do voleb do krajského zastupitelstva 94.5 kB
11.10.16 Svoz nebezpečného odpadu 5.11.2016 171.5 kB
23.08.16 Zápis zastupitelstva č. 6/2016 57.6 kB
23.08.16 Jmenování zapisovatele okrskové volební komise 159.3 kB
23.08.16 Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků 159 kB
23.08.16 Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů 24 kB
09.08.16 Záměr odprodeje obecního pozemku dle GP č. 147-1076-2016 158.3 kB
09.08.16 Geometrický plán č. 147-1076/2016 - rozdělění pozemku 191.1 kB
03.08.16 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise 161.5 kB
03.08.16 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 6/2016 21.9 kB
04.07.16 Záměr odprodeje obecních pozemků dle GP č. 140-122-2015 158.3 kB
04.07.16 Geometrický plán č. 140-122/2015 - rozdělění pozemku pod trafostanicí 170.9 kB
28.06.16 Zápis zastupitelstva č. 5/2016 170 kB
21.06.16 Přerušení dodávky elektřiny 15.7.2016 7,30 - 17,30 34.2 kB
07.06.16 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 5/2016 185 kB
31.05.16 Veřejná vyhláška o vydání obecné povahy 201.2 kB
31.05.16 Závěrečný účet DSO Bujesily - Liblín za rok 2015 109.7 kB
24.05.16 Zápis zastupitelstva č. 4/2016 79.3 kB
17.05.16 Nařízení města Rokycany č. 3/2016 181.9 kB
17.05.16 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 381.9 kB
17.05.16 Příloha k Závěrečnému účtu obce za rok 2015 135.4 kB
17.05.16 Závěrečný účet obce za rok 2015 39.9 kB
17.05.16 Závěrečný účet mikroregionu Radnicko 2015 65.5 kB
08.05.16 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 4/2016 38.3 kB
03.05.16 Veřejná vyhláška Finančního úřadu pro PK 110.8 kB
19.04.16 Zápis zastupitelstva č. 3/2016 78.6 kB
11.04.16 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 3/2016 38.2 kB
29.03.16 Zápis zastupitelstva č. 2/2016 82.7 kB
08.03.16 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 2/2016 38 kB
16.02.16 Návrh: Rozpočet Mikroregionu Radnicko pro rok 2016 69.9 kB
19.01.16 Oznámení o vydání opatření obecné povahy 79.2 kB
12.01.16 Zápis zastupitelstva č. 1/2016 76.4 kB
22.12.15 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 1/2016 38.1 kB
22.12.15 Zápis zastupitelstva č. 9/2015 79.3 kB
08.12.15 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 9/2015 38 kB
08.12.15 Zápis zastupitelstva č. 8/2015 77.3 kB
01.12.15 Rozpočet obce Bujesily 2016 122.7 kB
01.12.15 Návrh rozpočtu obce 2016 123 kB
16.11.15 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 8/2015 38 kB
10.11.15 Zápis zastupitelstva č. 7/2015 370.4 kB
10.11.15 Rozpočet pro rok 2016 DSO Bujesily - Liblín 80.3 kB
03.11.15 Obecně závazná vyhláška obce Bujesily č. 2/2015 46.1 kB
03.11.15 Obecně závazná vyhláška obce Bujesily č. 1/2015 54.5 kB
03.11.15 Vyjádření telekomunikačních sítí zdarma CETIN správce nadzemních a podzemních sítí 94.8 kB
27.10.15 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 7/2015 38.1 kB
23.10.15 Zápis zastupitelstva č. 6/2015 79.1 kB
13.10.15 Nedostatečně označené osoby v KN 91.7 kB
12.10.15 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 6/2015 38.1 kB
29.09.15 Přerušení dodávky elektřiny 30.10.2015 33.6 kB
29.09.15 Zápis zastupitelstva č. 5/2015 77.8 kB
15.09.15 Upozornění k odstranění a okleštění stromoví 143 kB
10.09.15 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 5/2015 38.1 kB
18.08.15 Odvolání doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru 75.8 kB
11.08.15 Vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru 90.4 kB
21.07.15 Návrh OOP MŽP 549.3 kB
21.07.15 Veřejná vyhláška MŽP 285.1 kB
30.06.15 Zápis zastupitelstva č. 4/2015 90.6 kB
09.06.15 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 4/2015 38.7 kB
02.06.15 Zápis zastupitelstva č. 3/2015 85.1 kB
19.05.15 Závěrečný účet obce Bujesily za rok 2014 128.4 kB
12.05.15 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 3/2015 39.5 kB
05.05.15 Závěrečný účet DSO za rok 2014 103.9 kB
28.04.15 Veřejná vyhláška - Finanční úřad PK 66.7 kB
21.04.15 Návrh závěrečného účtu Mikroregionu Radnicko za rok 2014 305.6 kB
07.04.15 Návrh opatření obecné povahy povodí Labe 196.5 kB
07.04.15 Veřejná vyhláška ministerstva zemědělství 88.4 kB
31.03.15 Zápis zastupitelstva č. 2/2015 79.4 kB
17.03.15 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 2/2015 38.5 kB
25.02.15 Rozhodnutí o kácení dřevin 182.3 kB
25.02.15 Zápis zastupitelstva č. 1/2015 88.2 kB
10.02.15 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 1/2015 38.4 kB
03.02.15 Oznámení o zahájení správního řízení č.j.15/2015 42.9 kB
20.01.15 Rozpočet MR 2015 35.4 kB
13.01.15 Geometrický plán č. 135-1089/2014 179.8 kB
13.01.15 Nabídka k výměně obecnich pozemků 175.2 kB
06.01.15 Národní plán povodí Labe 239.4 kB
23.12.14 Zápis zastupitelstva č. 8/2014 86.5 kB
09.12.14 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 8/2014 38.8 kB
09.12.14 VS Bujesily - Liblín Rozpočet pro rok 2015 83 kB
02.12.14 Zápis zastupitelstva č. 7/2014 86 kB
02.12.14 Obecně závazná vyhláška č.2_2014 48.1 kB
02.12.14 Obecně závazná vyhláška č.1_2014 64.3 kB
02.12.14 Návrh rozpočtu obce Bujesily 2015 125.9 kB
11.11.14 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 7/2014 38.1 kB
11.11.14 Zápis zastupitelstva č. 6/2014 84.6 kB
28.10.14 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 6/2014 38.8 kB
14.10.14 Zápis zastupitelstva č. 5/2014 79 kB
14.10.14 Volby do zastupitelstva obce 2014 - vysledky 622.1 kB
30.09.14 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 5/2014 37.8 kB
16.09.14 Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev obcí 2014 39.4 kB
26.08.14 Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků 175.3 kB
26.08.14 Jmenování zapisovatele okrskové volební komise 174.2 kB
16.08.14 Zápis zastupitelstva č. 4/2014 275.7 kB
12.08.14 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise 177.9 kB
22.07.14 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 4/2014 38.1 kB
08.07.14 Příloha č.4 k zasedání zastupitelstva 3/2014 252.8 kB
08.07.14 Příloha č.3 k zasedání zastupitelstva 3/2014 530.3 kB
08.07.14 Příloha č.2 k zasedání zastupitelstva 3/2014 72.1 kB
08.07.14 Příloha č.1 k zasedání zastupitelstva 3/2014 108.5 kB
01.07.14 Zápis zastupitelstva č. 3/2014 89.4 kB
01.07.14 Výměna a odprodej obecních pozemků 175.1 kB
01.07.14 Geom. plán č.133-40/2014 34.5 kB
01.07.14 Geom. plán č.132-38/2014 52.6 kB
17.06.14 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 3/2014 38.5 kB
17.06.14 Závěrečný účet DSO 2013 490.9 kB
17.06.14 Nařízení č. 3/2014 - zpracování lesních hospodářských osnov 226.8 kB
10.06.14 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Bujesily za rok 2013 547.6 kB
10.06.14 Závěrečný účet obce Bujesily za rok 2013 108.8 kB
10.06.14 Výkazy k závěrečnému účtu 171.9 kB
03.06.14 Zápis zastupitelstva č. 2/2014 81.1 kB
27.05.14 Dražební vyhláška III 238.8 kB
27.05.14 Dražební vyhláška II 242 kB
27.05.14 Dražební vyhláška I 240.8 kB
20.05.14 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 2/2014 38.1 kB
06.05.14 Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu 2014 39.9 kB
06.05.14 Výměna a odprodej obecních pozemků 174.6 kB
29.04.14 Veřejná vyhláška - finanční úřad pro Plzeňský kraj 66.2 kB
08.04.14 Jmenování zapisovatele okrskové volební komise 174.1 kB
08.04.14 Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků 175.2 kB
08.04.14 Návrh závěrečného účtu MR 2013 65.9 kB
01.04.14 Nařízení Státní veterinární správy 308.2 kB
25.03.14 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise 41.5 kB
18.03.14 Veřejná vyhláška KUPK 213.7 kB
11.03.14 Rozhodnutí o pokácení stromů 580.7 kB
25.02.14 Zápis zastupitelstva č. 1/2014 1905.3 kB
18.02.14 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce 1/2014 38.3 kB
21.01.14 Rozpočet MR 2014 35.2 kB
17.12.13 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - oznámení o vydání územního plánu Bujesily 300.6 kB
10.12.13 Rozpočet pro rok 2014 DSO Bujesily - Liblín 291.8 kB
26.11.13 Nařízení č. 9 a 10/2013 - Město Rokycany 1298.3 kB
20.11.13 Zápis zastupitelstva č. 6/2013 55.2 kB
20.11.13 Návrh rozpočtu obce 2014 46.6 kB
12.11.13 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce 6/2013 38.7 kB
12.11.13 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ - Dušek 72.7 kB
12.11.13 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o zahájení řízení o návrhu Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje PK a vyhodnocení vlivů 216.4 kB
01.10.13 Jmenování zapisovatele okrskové volební komise 37.9 kB
24.09.13 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise 38.5 kB
24.09.13 Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků 38.1 kB
24.09.13 Oznámení o době a místě konání voleb 38.8 kB
24.09.13 CEZ - odstranění a okleštění stromoví 430.2 kB
17.09.13 Zápis zastupitelstva č. 5/2013 49.3 kB
17.09.13 Zápis zastupitelstva č. 4/2013 48.6 kB
17.09.13 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ - Heidenreich 73.2 kB
10.09.13 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce 5/2013 38.1 kB
10.09.13 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O ÚZEMNÍM PLÁNU 93.4 kB
20.08.13 Odvolání zvýšeného nebezpečí vzniku požáru 70.9 kB
20.08.13 Veřejná vyhláška - stavba Heidenreich 50.8 kB
06.08.13 Vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru 87.7 kB
06.08.13 Veřejná vyhláška - stavba Dušek 48.5 kB
03.06.13 Zápis zastupitelstva č. 3/2013 48.7 kB
22.05.13 Návrh závěrečného účtu Mikroregionu Radnicko za rok 2012 68.8 kB
22.05.13 Závěrečný účet DSO Bujesily-Liblín za rok 2012 314 kB
21.05.13 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce 3/2013 37 kB
21.05.13 Veřejná vyhláška Plzeňského kraje 93.8 kB
06.05.13 Závěrečný účet obce Bujesily za rok 2012 346 kB
23.04.13 Finanční úřad pro PK - veřejná vyhláška 65.9 kB
16.04.13 Zápis zastupitelstva č. 2/2013 634 kB
09.04.13 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce 2/2013 38 kB
20.02.13 Zápis zastupitelstva č. 1/2013 56.4 kB
17.02.13 NÁVRH Rozpočtu Mikroregionu Radnicko pro rok 2013 123.8 kB
12.02.13 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce 1/2013 38.1 kB
09.02.13 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU BUJESILY 57.2 kB
05.02.13 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 297.5 kB
29.01.13 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 534.3 kB
27.01.13 Výsledky volby prezidenta ČR 2. kolo 212.1 kB
15.01.13 Zdravotní zkoušky - preventivní a diagnostické úkony u hospodářských zvířat - Krajská veterinární správa 98.6 kB
12.01.13 Výsledky volby prezidenta ČR 228 kB
02.01.13 Pozvánka na veřejné projednání MAS 492.6 kB
27.12.12 Oznámení o době a místě konání voleb prezidenta 281.2 kB
19.12.12 Jmenování zapisovatele okrskové volební komise 188.4 kB
19.12.12 Slib zapisovatele a členů okrskové volební komise pro volby 11. a 12. ledna 2013 217.7 kB
19.12.12 Zápis z prvního jednání okrskové volební komise 206.9 kB
19.12.12 Zápis zastupitelstva č. 7/2012 53 kB
11.12.12 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce 7/2012 38 kB
04.12.12 Rozpočet obce pro rok 2013 39.4 kB
04.12.12 Rozpočet pro rok 2013 DSO Bujesily - Liblín 244.9 kB
20.11.12 Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků 38 kB
13.11.12 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise 186.2 kB
23.10.12 Výsledky voleb 2. kolo 222.1 kB
13.10.12 Výsledky voleb 491.7 kB
02.10.12 Zápis zastupitelstva č. 6/2012 48.2 kB
25.09.12 Oznámení o době a místě konání voleb do Senátu Parlamentu České republiky a do zastupitelstva Plzeňského kraje 40.1 kB
25.09.12 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce 6/2012 38.1 kB
25.09.12 Upozornění na odstranění okleštění stromoví a jiných porostů - ČEZ 694.8 kB
28.08.12 Poskytnutí informace o počtu volebních okrsků a sídle volební komise 177.8 kB
14.08.12 Zápis zastupitelstva č. 5/2012 923.3 kB
07.08.12 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce 5/2012 37.8 kB
24.07.12 Zápis zastupitelstva č. 4/2012 49.3 kB
24.07.12 Veřejná vyhláška - KÚPK 855.9 kB
10.07.12 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce 4/2012 37.9 kB
03.07.12 Výměna obecních pozemků 174.4 kB
13.06.12 Zápis zastupitelstva č. 3/2012 47.7 kB
05.06.12 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce 3/2012 37.8 kB
29.05.12 Veřejné setkání v Rokycanech 305.9 kB
24.04.12 Zápis zastupitelstva č. 2/2012 48.6 kB
10.04.12 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce 2/2012 38 kB
10.04.12 Závěrečný účet Mikroregionu Radnicko 2011 421.5 kB
03.04.12 Veřejná vyhláška - Finanční úřad v Rokycanech 261.5 kB
03.04.12 Závěrečný účet DSO za rok 2011 333.9 kB
03.04.12 Závěrečný účet obce za rok 2011 330.1 kB
28.02.12 Zápis zastupitelstva č. 1/2012 50 kB
14.02.12 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce 1/2012 39.1 kB
14.02.12 Návrh rozpočtu MR na rok 2012 34.6 kB
14.12.11 Zápis zastupitelstva č. 8/2011 51.7 kB
06.12.11 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce 8/2011 38.2 kB
06.12.11 Rozpočtový výhled VS na léta 2012 - 2016 239.9 kB
06.12.11 Rozpočet VS pro rok 2012 252.5 kB
29.11.11 Rozpočet obce na rok 2012 38.2 kB
24.11.11 Veřejné projednání záměru "Rekonstrukce obecního domu" 482.2 kB
19.10.11 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce 7/2011 37.7 kB
04.10.11 Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů 335.5 kB
20.09.11 Zápis zastupitelstva č. 6/2011 651.4 kB
13.09.11 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce 6/2011 37.8 kB
06.09.11 Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu 24.9.2011 111.7 kB
20.07.11 Zápis zastupitelstva č. 5/2011 50 kB
12.07.11 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce 5/2011 37.7 kB
04.07.11 Odprodej obecního pozemku č.j. 60/2011 836.2 kB
07.06.11 Oznámení stavebního odboru MÚ Radnice 970.1 kB
24.05.11 Zápis zastupitelstva č. 4/2011 50.9 kB
10.05.11 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce 4/2011 38.6 kB
10.05.11 Závěrečný účet Mikroregionu Radnicko za rok 2010 61.3 kB
08.05.11 Veřejná vyhláška - Finanční úřad v Rokycanech 64.3 kB
03.05.11 Závěrečný účet DSO 2010 265.3 kB
26.04.11 Závěrečný účet obce za rok 2010 492 kB
22.03.11 Zápis zastupitelstva č. 3/2011 47.8 kB
22.03.11 Zápis zastupitelstva č. 2/2011 46.8 kB
14.03.11 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce 3/2011 37.4 kB
08.03.11 Přerušení dodávky elektřiny 14.4.2011 249 kB
08.03.11 SCÍTÁNÍ LIDU, DOMU A BYTU 2011 - komisař,čísla popisné, kontakt 24.9 kB
08.03.11 SCÍTÁNÍ LIDU, DOMU A BYTU 2011 46.6 kB
08.03.11 Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu dne 16.4.2011 354.7 kB
01.03.11 Nařízení Státní veterinární správy 168.1 kB
08.02.11 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce 2/2011 37.5 kB
25.01.11 Veřejná vyhláška MŽP 81.9 kB
25.01.11 Zápis zastupitelstva č. 1/2011 46.2 kB
19.01.11 Zápis dětí do základní školy Radnice 272.5 kB
11.01.11 Zápis zastupitelstva č. 14/2010 49.4 kB
11.01.11 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce 1/2011 36.8 kB
04.01.11 Krajská veterinární správa pro Plzeňský kraj 31.3 kB
28.12.10 Návrh zadání územního plánu 180.8 kB
14.12.10 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce 28.12.2010 38.5 kB
07.12.10 Zápis zastupitelstva č. 13/2010 48 kB
07.12.10 Dne 11.prosince 2010 bude proveden odečet vodoměrů a výběr vodného 22.2 kB
30.11.10 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce 12_1/2010 36.8 kB
30.11.10 Ropočet vodohospodářského sdružení obcí Bujesily- Liblín na rok 2011 38.9 kB
26.11.10 Rozpočtový výhled 2012-2014 221.8 kB
26.11.10 Návrh rozpočtu pro rok 2011 38.1 kB
24.11.10 Zápis zastupitelstva č. 12/2010 55.2 kB
16.11.10 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce 11_1/2010 36.9 kB
09.11.10 Zápis zastupitelstva č. 11/2010 55.3 kB
01.11.10 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce 11/2010 38.5 kB
16.10.10 Výsledky voleb do zastupitelstva obce 2010 656.9 kB
16.10.10 Výzva ke kácení a okleštění stromoví a jiných dřevin 288.8 kB
16.10.10 Zápis zastupitelstva č. 10/2010 51.6 kB
17.09.10 Zápis zastupitelstva č. 5/2010 52.9 kB
05.09.10 Jmenování zapisovatele okrskové volební komise 38.6 kB
05.09.10 Veřejná vyhláška - Návrh zadání územního plánu 202.1 kB
12.08.10 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise 2010 40.1 kB
10.08.10 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce 17.8.2010 37.9 kB
28.07.10 Záměr prodeje obecního pozemku 215.1 kB
28.07.10 Zápis zastupitelstva č. 4/2010 1050.7 kB
08.06.10 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce 216.1 kB
01.06.10 Opis výsledku hlasování v okrsku 272.6 kB
29.05.10 Oznámení o nařízení ústního jednání 213.3 kB
28.05.10 Oznámení o uložení písemnosti 61.6 kB
25.05.10 Vyhláška - vyměření daně z nemovitostí 2010 415.2 kB
11.05.10 Oznámení o době a místě voleb do PS ČR 23.4 kB
11.05.10 Jmenování zapisovatele okrskové volební komise 21.5 kB
11.05.10 Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků 22.2 kB
11.05.10 Stanovení minimálního počtu členů okrskové komise 23 kB
05.05.10 Zápis zastupitelstva č. 3/2010 32.1 kB
05.05.10 Zápis zastupitelstva č. 2/2010 35.2 kB
05.05.10 Zápis zastupitelstva č. 1/2010 35.6 kB
13.04.10 Závěrečný účet DSO 307.3 kB
30.03.10 Pronájem pohostinství 21.7 kB
30.03.10 Nařízení krajské veterinární správy č.1 5811.5 kB
30.03.10 Závěrečný účet obce BUJESILY 2009 23.4 kB
30.03.10 Příloha k závěrečnému účtu 2009 1632.4 kB
30.03.10 Rozpočet obce BUJESILY 2010 48.9 kB
17.03.10 Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu 2010 100.7 kB
17.03.10 Zápis zastupitelstva č. 8/2009 35 kB 15.1.10
17.03.10 Zápis zastupitelstva č. 7/2009 29.5 kB 15.12.09
17.03.10 Zápis zastupitelstva č. 1/2010 41.5 kB
17.03.10 Zápis zastupitelstva č. 6/2009 38.5 kB 23.9.09
17.03.10 Zápis zastupitelstva č. 5/2009 40.5 kB 18.8.09
17.03.10 Zápis zastupitelstva č. 4/2009 28 kB 30.6.09
17.03.10 Zápis zastupitelstva č. 3/2009 23.5 kB 2.5.09
17.03.10 Zápis zastupitelstva č. 2/2009 23.5 kB 31.3.09
17.03.10 Zápis zastupitelstva č. 1/2009 49.5 kB 10.3.09
15.03.10 Rozpočet vodohospodářského sdružení 2010 1005.5 kB 18.12.09
Celkem dokumentů: 397