Statistika přístupů

"; echo ""; echo "Měsíc"; echo "Graf"; echo "Počet"; echo ""; $result[2] = MySQL_Query("SELECT * FROM counter_mesicni"); while ($zaznam = MySQL_Fetch_Object($result[2])): $month = $zaznam->mesic; $count = $zaznam->pocet; $wth = ($count*$defaultwidth)*0.95; echo ""; echo "".$month.""; echo ""; echo "".$count.""; echo ""; endwhile; echo "Průměr: "; echo "".$prumer.""; echo ""; echo ""; echo "Celkem: "; echo "".$count.""; echo ""; echo ""; } function DenniHodnoceni() { global $celkem, $tdwidth, $result, $tentomesic; $result[1] = MySQL_Query("Select Max(Pocet) From counter_dnes WHERE datum LIKE '%".$tentomesic."%'"); $maxwidth = MySQL_Result($result[1],0); if ($maxwidth!=0) $defaultwidth=$tdwidth/$maxwidth; $result[2] = MySQL_Query("Select Avg(Pocet) From counter_dnes"); $prumer = MySQL_Result($result[2],0); echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; $result[3] = MySQL_Query("SELECT * FROM counter_dnes WHERE datum LIKE '%".$tentomesic."%' ORDER BY datum DESC"); while ($zaznam = MySQL_Fetch_Object($result[3])): $datum = $zaznam->datum; $count = $zaznam->pocet; $wth = ($count*$defaultwidth)*0.95; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; endwhile; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo "
DatumPočet
".$datum."".$count."
Průměr: ".$prumer."
Celkem: ".$celkem."
"; } if ($doba==""): $doba="Den"; endif; ?>

Vyhodnocení návštěvnosti

Statistika: >denní >měsíční  za měsíc:  



"; echo "

Statistika návštěvnosti dle IP

"; echo "
Zobrazit: IP Adresy Doménové adresy
"; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; $sql = "SELECT * FROM counter_host ORDER BY datum DESC"; $result[1] = Mysql_query($sql); while ($guest = MySQL_Fetch_Object($result[1])): $count = $guest->pocet; $ipad = $guest->ip; $datum = $guest->datum; $width = ($count*$defaultwidth)*0.95; $bgcolor = ($add==$pip)?"rgb(255,255,200)":"white"; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; endwhile; echo "
IP AdresaPoslední přístupGrafPočet
"; if ($iip=="dom"): echo GetHostByAddr($ipad); else: echo $ipad; endif; echo "".$datum."".$count."
"; echo "
Počet ip adres: ".MySQL_Num_Rows($result[1])."
"; ?>

VHS Bujesily - Liblín

Rekonstrukce

RSO-2

Úřad RSO-2

Elektronická úřední deska

Vyvěšené dokumenty obce