Základní informace

 

Rekonstrukce obecního domu čp.1 navazuje na předchozí stavební úpravu, ve které byla realizována zakladová deska za pomoci dotace z Plzeňského kraje. Cílem řešení etapy přestavby je vybudování bezbarierového zázemí pro činnost obecního úřadu a pro činnost spolků pro setkávání občanů včetně bezbariérového WC.

Název projektu a místo realizace:

Rekonstrukce obecní budovy č.p.1, Bujesily, k.ú. Bujesily

Zprostředkovatel dotace:

MAS světovina o.p.s. , Masarykovo nám. 123, Zbiroh 33808

Čerpání dotace:

Státní zemědělský intervenční fond, Ve Smečkách 33 , 110 00 Praha 1 Regionální odbor SZIF: RO SZIF České Budějovice, Rudolfovská 80, 370 21

Zpracování projektu:

BRM spol. s.r.o , Farského 5, 326 00 Plzeň zastoupená Ing. Miroslavem Jarošem

Zhotovitel projektu:

BRM spol. s.r.o , Farského 5, 326 00 Plzeň firma vybrána na základě poptávkového řízení

Výše podpory:

celkové výdaje projektu 1 198 247 Kč celková výše přiznané dotace 898 685 Kč