Vyvěšené dokumenty

09.12.2016

Návrh Rozpočtu na rok 2017

27.12.2016

Schválený Rozpočet na rok 2017

28.12.2016

Zápis z valné hromady 27.12. 2016

17.1.2017

Zápis z valné hromady 17.1. 2016

31.1.2017

Zápis z valné hromady 31.1. 2017

4.2.2017

Návrh střednědobého výhledu 2016-2020

22.2.2017

Zápis z valné hromady 21.2. 2017

22.3. 2017

Zápis z valné hromady 21.3. 2017

Schválený střednědobý výhled 2016-2020

Rozpočtové opatření č.1

4.6.2017

DSO - účetní závěrka - Návrh závěrečného účtu VHS za rok 2016

DSO - účetní závěrka - Návrh závěrečného účtu VHS za rok 2016 xls

DSO - účetní závěrka - sestava fenix

Program valné hromady VHS 20.6.2017

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO za rok 2016

20.6.2017

Schválený závěrečný účet za rok 2016

DSO - sestava fenix 2016

27.6. 2017

Zápis z valné hromady 20.6. 2017

14.11. 2017

Návrh Rozpočtu na rok 2018

19.12. 2017

Zápis z valné hromady 12.12. 2017

Schválený Rozpočet na rok 2018

20.12. 2017

Rozpočtové opatření č.2

17.4. 2018

Návrh závěrečného účtu VHS za rok 2017 xls

Návrh závěrečného účtu VHS za rok 2017 fenix

5.6. 2018

Sválený Závěrečný účet VHS za rok 2017

08.09.2018

Rozpočtové opatření č.1

11.09.2018

Smlouva na poskytnutí dotace - oprava havárie vodovodu na Horní Liblín

08.11.2018

Rozpočtové opatření č.2

09.11.2018

Návrh rozpočtu na rok 2019

12.12.2018

Schválený rozpočet na rok 2019

Rozpočtové opatření č.3

Úprava ceny vodného od 1.1.2019

11.2.2019

Návrh závěrečného účtu VHS za rok 2018 pdf

Návrh Závěrečného účtu VHS za rok 2018 fenix

28.2.2019

Rozpočtové opatření č.1

5.3.2019

Veřejnoprávní smlouva na poskytnutí dotace od obce Bujesily

Schválený Závěrečný účet VHS za rok 2018

28.5.2019

Rozpočtové opatření č.2

12.10.2019

Návrh střednědobého výhledu 2020 - 2025

Návrh rozpočtu na rok 2020

03.12.2019

Rozpočtové opatření č.3

Schválený střednědobý výhledu 2020 - 2025

Schválený rozpočet na rok 2020

11.05.2020

Návrh závěrečného účtu VHS za rok 2019