Zastupitelstvo

starosta Ing. Pavel Trepeš
místostarosta Bc. Vladimír Maleček
členka Eva Voldřichová
členka Václava Šrédlová
členka Bc. Michaela Šimková
člen Josef Verner
člen Lukáš Sandtner
Zastupitelstvo tvoří 7 členů. Poslední úprava seznamu proběhla 02.02.2011.

Složení výborů a komisí

Finanční výbor
členka Bc. Michaela Šimková
předsedkyně Eva Voldřichová
člen Josef Verner


Kontrolní výbor
člen Josef Verner
předsedkyně Václava Šrédlová